Afspraak maken

Afsprakenspreekuur huisartsen
Onze huisartsenpraktijk werkt met een spreekuur volgens afspraak. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Een gemiddeld consult duurt ongeveer 10 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld bij meerdere vragen of een kleine chirurgische ingreep, dan kunt u dit met de assistente overleggen; zij reserveert dan extra tijd voor u. Bel ook tijdig af als een afspraak niet door kan gaan.

Indeling aanwezigheid huisartsen

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend is als huisarts werkzaam mevrouw J. van de Wiel. Op woensdag en vrijdag is als huisarts mevrouw P. Cornelissen werkzaam.

Op donderdagmiddag zullen dokter van de Wiel en dokter Cornelissen afwisselend en/of beiden aanwezig zijn. Er kan incidenteel door nascholing of andere verplichtingen een wisseling in aanwezigheid plaatsvinden.

Huisbezoek
Indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen, is het mogelijk om een visite aan te vragen, bij voorkeur voor 10.00 uur ’s morgens. De huisbezoeken worden meestal afgelegd tussen 12.00 en 14.00 uur. Indien mogelijk, is het beter om naar de praktijk te komen omdat daar uitgebreidere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn.

Telefonisch spreekuur

Voor korte telefonische adviezen en het bespreken van uitslagen van onderzoeken met de huisarts, kunt u via de assistente een terugbelafspraak voor u laten maken. De huisarts belt u dan op een afgesproken tijdstip terug.

Spreekuur doktersassistente
Bij de doktersassistente kunt u terecht met vele praktische vragen. Daarnaast verricht zij op afspraak een aantal medische handelingen, waaronder: wratten aanstippen, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken, bloeddruk meten en injecties toedienen.

Spreekuur praktijkondersteuners
In de praktijk is een praktijkondersteuner somatiek (POH-S) aanwezig. De POH-S ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van mensen met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en astma en COPD. 
In de praktijk is ook een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) aanwezig. De POH-GGZ begeleidt mensen, na verwijzing van dehuisarts, met psychische of psychoscoiale problemen zoals angst, depressie, onzekerheid, rouwverwerking en overspannenheid. Er wordt gewerkt met een spreekuur volgens afspraak.
Deze consulten worden volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Spreekuur diëtiste
Wekelijks houdt een diëtiste spreekuur in de praktijk, voor een optimale begeleiding van bijvoorbeeld diabetes
mellitus, overgewicht en allergie. U kunt hiervoor een afspraak maken via de diëtiste zelf.