Klachtenregeling

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.